Om oss

Beskrivelse av prosjektet
Kunstporten  er et resultat av et unikt samarbeid mellom kunstinstitusjonene Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad kunstsenter, Drammens Museum, Astrup Fearnley Museet og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Kunstporten ble lansert 17. september 2013.

Mål og intensjon
En viktig målsetning med Kunstporten er å bidra til aktivitet og deltagelse knyttet til formidlingen av kunsten til målgruppene barnefamilier og ungdom, der aktiviteter foregår i møte med kunstverket på museene eller i museenes verksteder. Mobile digitale verktøy er tatt i bruk for å legge til rette for samtaler, lek og aktiviteter. Barna skal løse ulike type «oppdrag» knyttet til de ulike kunstverkene, ungdom i videregående skole får videre utdypning av kunsten som presenteres.  Vi ønsket å involvere målgruppene i utviklingsprosessen gjennom brukertestinger underveis.

To hovedmålgrupper
Kunstporten er utviklet spesielt for målgruppene barnefamilier og ungdom. Med barnefamilier mener vi familier bestående av enten foreldre/besteforeldre/andre voksne og barn i alderen mellom 5 og 9 år. Med ungdom mener vi elever i videregående skole. Dette er to målgrupper museene ønsker å ta på alvor og legge til rette for at disse besøker museene og ønsker å bruke tid der.

Reisen
Kunstportens tekniske løsning og innhold er laget med utgangspunkt i at brukerens museumsopplevelse kan defineres som en reise.
En reise defineres som brukerens reise fra de bestemmer seg for å besøke et museum til de drar hjem. Altså før, – under – og etter besøket. Vi synes det var viktig å kartlegge hele reisen til våre målgrupper for å kunne lage en digital formidling tilpasset disse.
Det er flere reiser flettet sammen. Det var derfor viktig også å se på både «pedagogens» og «foreldrenes» reiser samtidig. Sto disse i relasjon til hverandre? Hadde de ulike forventninger?

Vi så for oss målgruppens reiser som et brettspill, der brukeren hadde flere møtepunkter og hovedaktiviteter underveis. Disse møtepunktene ble definert og tatt hensyn til.

I prosessen så vi at reisene til de ulike målgruppene var så ulike, at vi ikke kunne lage generelle reiser som også tok hensyn til forholdene før og etter besøket. Vi ble også bevisste de besøkendes mange individuelle ønskene til de besøkende. Kunstporten ble dermed utformet med tanke om at barn og ungdoms reiser er individuelle. Dette bryter med den lineære kuraterte museumsopplevelsen, der en tradisjonelt sett utformer utstillingen for et utdannet voksent publikum. Undersøkelser vi har gjort i dette prosjektet, viser at barn og unge ikke forholder seg til eller ønsker å forholde seg til utstillinger som lineære, men gjør egne valg med bakgrunn i ønsker og behov.
Dette betyr at barn og unges tilnærming til kunstutstillinger bryter med den tradisjonelle museumsopplevelsen og kan heller ses på som en «spontan reise» der valgene er vilkårlige. Slik har vi måtte forholde oss til en ny tanke om formidling, der formidlingen av kunsten ikke nødvendigvis er formidlet i relasjon til utstillingen som helhet, men enkeltverk og eller tema, der en legger opp til at publikum kan gjøre egne valg.

Brukermedvirking

I 2014-2016 har museene arbeidet sammen med forsker Dagny Studedahl, der målet har vært å lage innhold rettet mot målgruppen og gjennomføre brukerundersøkelser. Ungdom fra Oslo Steinerskole har vært viktige bidragsytere i denne prosessen.

I 2016 kom ny teknisk løsning for Kunstporten på plass. Den er utarbeidet av Dice i HTML5.